DIGITALISEREN FILM & VIDEO

"koester je dierbare herinneringen"

Coachen bij het filmen

Wat is mooier dan zelf in de eigen omgeving het verhaal van je dierbare te filmen? Vanuit die gedachte en vanuit de wetenschap dat iedereen tegenwoordig wel de mogelijkheid heeft om met een telefoon of camera beelden vast te leggen, biedt Annemarie de mogelijkheid om je te coachen bij het filmen.

Tien tips bij het zelf filmen

  1. Spreek van te voren de regels af, bv om de opnames te stoppen wanneer het te emotioneel wordt.
  2. Zoek een rustig plekje om te filmen, het omgevingsgeluid kan de opnames verstoren.
  3. Houd rekening met licht, film bij voorkeur niet onder een TL buis, dat geeft groen beeld.
  4. Wanneer je met een smartphone filmt, kantel dan de telefoon, dus film in de breedte!
  5. Houd de camera zo dicht mogelijk bij de bron i.vm goed geluid.
  6. Stel open vragen, beginnend met hoe, wat, waarom, waardoor…
  7. ‘Hum’ niet door het verhaal heen.
  8. Laat degene die je interviewt na elke vraag even 5 seconden wachten vanwege de latere montage en neem ook zelf even een paar seconden voor een volgende opmerking of vraag.
  9. Zet de opnames direct op een externe harddisk of USB, zodat ze niet verloren gaan.
  10. Last but not least: zorg voor voldoende batterij. Eventueel met een verlengkabel aan de netstroom.

E-mailen
Bellen